ONDERZOEKERS


Rainer Johann
Rainer Johann is architect, stedenbouwkundige en onderzoeker. Hij studeerde architectuur aan de polytechnische school Keulen (2000) en stedenbouw aan de TU Delft (2002). Sinds 2005 staat hij ingeschreven als stedenbouwkundige in het Nederlands architectenregister en sinds 2010 als Stadtplaner bij de Architektenkammer der Freien und Hansestadt Hamburg in Duitsland. Sinds 2008 is Rainer Johann werkzaam in Duitsland. Eerst als visiting-professor bij het Instituut voor Europese Urbanistik aan de Bauhaus-Universiteit Weimar (2008) en sinds 2008 als docent aan de HafenCity Universiteit Hamburg. Daarnaast werkt hij als freelance Urbanist in Berlijn.

Afgelopen tien jaar heeft Rainer Johann een groot aantal onderzoeken uitgevoerd bij en voor bureaus, instituten en universiteiten in Duitsland en Nederland. Hij was als freelance onderzoeker betrokken bij publicatie van de grote KAN-Atlas (UrbanUnlimited – Luuk Boelens & Wies Sanders, 2003), co-auteur van het boek Tussenland (RPB & NAi, 2004), onderzoeker bij het Atelier verborgen Land van het Ruimtelijk Planbureau en lid van het redactieteam van de publicatie Stad noch Land door het NAi en Staatsbosbeheer (NAi, 2006). Tijdens zijn werk als senior stedenbouwkundige (2005-2007) bij de afdeling Research & Development van De Architecten Cie was hij betrokken bij verschillende prijsvragen en stedenbouwkundige onderzoek- en visietrajecten, waaronder een visie op het Amsterdam Noordzeekanaal gebied, Almere-Kust, de Brede Structuurvisie Katwijk en Waterfront Kaoshiung-Taiwan.

Nico JanssenNico Janssen Nico Janssen volgde de post-HBO opleiding voor Financieel Analist (1990) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en studeerde daarna Technische Bedrijfskunde (1995) en Toegepaste Psychologie (1996) aan de Universiteit Twente. Zijn afstudeer­project in Twente richtte zich op het versterken van het innovatievermogen van organisaties en benutten van het aanwezige creatief potentieel. Vanaf 1986 werkte hij ruim 10 jaar in verschillende (interim) functies in de financiële sector, zakelijke dienstverlening en industrie. Hij was onder andere programmamanager bij ontwikkeling van een integraal risicomanagement­systeem voor de Bank Nederlandse Gemeenten, financieel manager bij een grote exporteur van machines en metaalproducten en hoofd automatisering bij een vooraanstaand effectenkantoor. Ook werkte hij enige tijd als communicatieadviseur op gebied van ontwikkeling van campagnes, huisstijlen en communicatieonderzoek.

In 1998 ging hij als onderzoeker, adviseur en projectleider voor De Ruijter werken, bij innovatie, business-development, strategie en beleidsontwikkeling projecten. Sinds 2006 is hij zelfstandig beleidsonderzoeker, projectleider en innovatieadviseur en is daarnaast politiek actief in Amsterdam, o.a. op het gebied van kunst & cultuur en onderwijs. Naast het doen van onderzoek hoort het organiseren en begeleiden van creatieve probleemoplossingsessies, ontwikkelen van toekomstscenario’s, roadmaps (routekaarten), robuuste strategieën en beleid tot zijn specialisaties. Hij werkt zowel voor de overheid en de not-for-profit sector als het bedrijfsleven. Publicaties, projecten en onderzoeken waar hij afgelopen jaren aan heeft (mee)gewerkt zijn: Real Option Thinking and Scenarios (1996), Scenario’s voor toetsing en ontwikkeling van dynamisch beleid (2002), Toekomstige risico’s en kennisinfrastructuur op het gebied van gevaarlijke stoffen (Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, 2007), Onderzoek naar het cultuuronderwijs in Amsterdam (2012), Sectorplan voor de levensmiddelenindustrie (SOL, 2014), et cetera.

(UA-0000000-0)